Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Functional Training Academy: ALGEMENE VOORWAARDEN


INSCHRIJVING POSTGRADUAAT

Je inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier. Als je in aanmerking komt voor het Postgraduaat meld je je OOK aan via de Hogeschool. Je vindt de juiste links op de site.


BETALING POSTGRADUAAT (als je in aanmerking komt voor het Postgraduaat):


Postgraduaat Brussel: Je schrijft je in via de Hogeschool. Je stort het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 van vzw Odisee. Vergeet je naam en de code OFUTR niet te vermelden. Betalen met KMO portefeuille kan. Als je dat wenst, zorg je ervoor dat de Hogeschool hiervan op de hoogte is. De betaling moet rond zijn binnen de 6 weken na inschrijving, anders word je inschrijving geannuleerd.


Postgraduaat Brugge : Je krijgt een factuur van de Hogeschool.


Postgraduaat Eindhoven: Je stort het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE26 3300 7350 4124 (ING bank) van Move to live bvba of Dexia BE 18 7785 9727 8565 (Move to Live BVBA) BIC: GKCCBEBB. Je krijgt een factuur.


Postrgraduaat Antwerpen: Je schrijft je eerst in via de Hogeschool. Je maakt een afspraak voor de officiële registratie. Je betaalt nadien het factuur. Is het factuur niet betaald binnen de 6 weken dan word je inschrijving geannuleerd en komen er annulatiekosten bij.


ANNULATIE


Een cursist kan na inschrijving de cursus annuleren onder volgende voorwaarden: Annulering van het Postgraduaat tot uiterlijk 6 weken vóór de aanvang van de cursus, is kostenloos.

Postgraduaat: bij annulatie tot 6 weken voor de start wordt er 10% van de inschrijfprijs aangerekend als annulatievergoeding. Tussen 6 en 4 weken voor de start geldt er 50% annulatievergoeding.


In geval van uitstel naar een nieuwe cursus, wordt het cursusgeld niet teruggestort, maar bijgehouden voor de volgende cursus. Je kan je recht op het volgen van een nieuwe cursus voor 3 academiejaren bijhouden. Er wordt in geen geval geld teruggestort. Na de 3 academiejaren vervalt het recht en het betaalde cursusgeld.

Functional Training Academy behoudt zich het recht een cursus te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling of bijzondere omstandigheden. Voor alle specifieke voorwaarden, kijk ook bij de Hogescholen.


AANSPRAKELIJKHEID


Tijdens alle cursussen georganiseerd door Functional Training Academy is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen. Functional Training Academy stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de cursussen.

Studenten die in aanmerking komen voor het PG FT zijn onder contract bij de Hogeschool en zijn dus ook daar verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Voor meer info kan je bij de Hogeschool terecht.