Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

bij de opleidingen


INSCHRIJVING POSTGRADUAAT

Je inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier. Als je in aanmerking komt voor het Postgraduaat meld je je OOK aan via de Hogeschool Odisee of Howest. Je vindt de juiste links op de site.


BETALING POSTGRADUAAT (als je in aanmerking komt voor het Postgraduaat):


Postgraduaat via Odisee: Je schrijft je in via de Hogeschool. Je stort het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 van vzw Odisee. Vergeet je naam en de code OFUTR niet te vermelden. Betalen met KMO portefeuille kan. Als je dat wenst, zorg je ervoor dat de Hogeschool hiervan op de hoogte is. De betaling moet rond zijn binnen de 6 weken na inschrijving, anders word je inschrijving geannuleerd.


Postgraduaat via Howest : Je krijgt een factuur van de Hogeschool.


ANNULATIE


Een cursist kan na inschrijving de cursus annuleren onder volgende voorwaarden: Annulering van het Postgraduaat tot uiterlijk 6 weken vóór de aanvang van de cursus, is kostenloos.  Bij annulatie tot 6 weken voor de start wordt er 10% van de inschrijfprijs aangerekend als annulatievergoeding. Tussen 6 en 4 weken voor de start geldt er 50% annulatievergoeding.


In geval van uitstel naar een nieuwe cursus, wordt het cursusgeld niet teruggestort, maar bijgehouden voor de volgende cursus. Je kan je recht op het volgen van een nieuwe cursus voor 3 academiejaren bijhouden. Er wordt in geen geval geld teruggestort. Na de 3 academiejaren vervalt het recht en het betaalde cursusgeld. Functional Training Academy behoudt zich het recht een cursus te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling of bijzondere omstandigheden. Voor alle specifieke voorwaarden, kijk ook bij de Hogescholen.


AANSPRAKELIJKHEID


Tijdens alle cursussen georganiseerd door Functional Training Academy is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen. Functional Training Academy stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de cursussen.

Studenten die in aanmerking komen voor het PG FT zijn onder contract bij de Hogeschool en zijn dus ook daar verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Voor meer info kan je bij de Hogeschool terecht.